Powered by WordPress

← Back to tới 7000K và áp suất có thể lên tới 360 Gpa.[69] Do phần lớn nhiệt năng này sinh ra từ sự phân rã của các chất